Seguretat

SISTEMES DE SEGURETAT I PROTECCIONS COL·LECTIVES

Planificació, subministrament, instal·lació i gestió integral de sistemes de seguretat i proteccions col·lectives. Ens ocupem de la seguretat dels seus operaris

Tot treball que hagi de ser realitzat en alçada requereix d'l'ús de sistemes i equips de protecció contra caigudes. Un bastida o una escala per a accés a cobertes o zones elevades, sistemes de protecció individual com a punts d'ancoratge o línies de vida provisionals i definitives per a realitzar tasques de manteniment o construcció. Aquests sistemes han d'estar sempre instal·lats, certificats i homologats per a treballs en alçada protegint als treballadors exposats a aquest risc.

 

Com a referència es considera l'altura de dos metres als peus de l'operari, com el límit a partir de el qual s'han d'adoptar mesures per protegir el treballador.

 

En Eix Vertical oferim sistemes de seguretat individual i col·lectiva, estudiant cada cas minuciosament i oferint el sistema més rendible, idoni i segur. Un valor afegit i des de la premissa que la seguretat no té preu, podem afirmar que a l'treballar amb diversos fabricants de primer nivell de mercat, ens facilita poder oferir la millor solució a un bon cost.

Líneas de vida verticales y horizontales

Líneas de vida provisionales

Revisión de líneas de vida, EPI’s y sistemas de seguridad

Barandillas de seguridad

Escaleras de seguridad

Puntos de anclaje

Diseño homologación y fabricación de piezas no estándar para líneas de vida.

Diseño y fabricación de pasarelas y estructuras en altura

Redes de seguridad

Protecciones colectivas

Contacta amb nosaltres

telèfon 934 144 466  ·  Email: info@eixvertical.com

 

INDÚSTRIA

SEGURETAT

EDIFICACIÓ

PUBLICITAT

NETEGES

INDÚSTRIA

SEGURETAT

EDIFICACIÓ

PUBLICITAT

NETEGES