Publicitat

INVERVENCIONS A LA VÍA PÚBLICA

Intervencions per a indústria publicitària i màrqueting. L'ajudem a generar el màxim impacte.

Avui dia la publicitat és un mitjà de comunicació més i qualsevol suport és benvingut. A les ciutats cada vegada es veuen més lones publicitàries pels carrers. No només en els llocs tradicionalment designats per fer de suport publicitari, sinó que les noves tanques publicitàries són els edificis.

 

En Eix Vertical ens ocupem de la planificació tècnica, col·locació, manteniment i retirada de peces publicitàries a la via pública. Algunes de les tasques que duem a terme són:

Colocación de Lonas y pancartas publicitarias

Limpieza de carteles de rótulos corporativos

Instalación, mantenimiento o retirada de rótulos corporativos

Diseño, suministro e instalación de sistemas de anclaje para publicidad

Contacta amb nosaltres

telèfon 934 144 466  ·  Email: info@eixvertical.com

INDÚSTRIA

SEGURETAT

EDIFICACIÓ

PUBLICITAT

NETEGES

INDÚSTRIA

SEGURETAT

EDIFICACIÓ

PUBLICITAT

NETEGES