Neteges

NETEGES TÈCNIQUES O TRADICIONALS EN ALÇADA

Realitzem tot tipus de neteges en alçada. Neteges en interior de sitges, canals de desguàs de cobertes, indústria o edificis.

Una neteja o manteniment preventiu de les superfícies, ajudarà a no realitzar un treball correctiu en un futur.

 

Mitjançant tècniques d'accés tradicionals o amb cordes, podem arribar amb total seguretat a qualsevol punt per realitzar aquests treballs. Moltes vegades aquestes neteges, ens permeten realitzar una inspecció visual de l'estat en què es troba el suport, podent valorar deficiències o desperfectes ocasionats pel temps.

Limpieza de cristales

Limpieza de fachadas

Limpieza de estructuras

Limpieza de canales

Limpieza en silos (ATEX)

Limpieza de construcciones singulares

Contacta amb nosaltres

telèfon 934 144 466  ·  Email: info@eixvertical.com

INDÚSTRIA

SEGURETAT

EDIFICACIÓ

PUBLICITAT

NETEGES

INDÚSTRIA

SEGURETAT

EDIFICACIÓ

PUBLICITAT

NETEGES