Neteges tècniques

NETEGES TÈCNIQUES O TRADICIONALS EN ALÇADA

Realitzem tot tipus de neteges en alçada. Neteges en interior de sitges, canals de desguàs de cobertes, indústria o edificis.

Una neteja o manteniment preventiu de les superfícies, ajudarà a no realitzar un treball correctiu en un futur.

 

Mitjançant tècniques d'accés tradicionals o amb cordes, podem arribar amb total seguretat a qualsevol punt per realitzar aquests treballs. Moltes vegades aquestes neteges, ens permeten realitzar una inspecció visual de l'estat en què es troba el suport, podent valorar deficiències o desperfectes ocasionats pel temps.

Neteja de vidres

Neteja de façanes

Neteja d'estructures

Neteja de canals

Neteja en sitges (ATEX)

Neteja de construccions singulars

Contacta amb nosaltres

telèfon 934 144 466  ·  Email: info@eixvertical.com

Indústria

Seguretat

Edificació

Publicitat

Neteges