Indústria

INTERVENCIONS EN INDÚSTRIA

Realitzem intervencions amb alt perfil de risc com centrals químiques o nuclears.

El Manteniment industrial és el control constant de les instal·lacions i components, així com del conjunt de treballs de reparació i revisió necessària per garantir el seu funcionament.

 

Atès que cada indústria requereix tasques de manteniment úniques, tenim un equip tècnic capaç de dissenyar una solució que s'adapti de la millor manera a la dificultat d'accés, els costos i temps d'execució. Sempre amb la seguretat com a premissa.

Limpiezas técnicas

Pintura

Soldadura

Diseño y construcción de estructuras metálicas

Trabajos en espacios confinados

Reparaciones y tratamiento de hormigón

Desguaces

Inspecciones de estructuras y colectores

Ensayos no destructivos NDT

Medición de espesores

Equipo de rescate

Contacta amb nosaltres

telèfon 934 144 466  ·  Email: info@eixvertical.com

INDÚSTRIA

SEGURETAT

EDIFICACIÓ

PUBLICITAT

NETEGES

INDÚSTRIA

SEGURETAT

EDIFICACIÓ

PUBLICITAT

NETEGES