Indústria

INTERVENCIONS EN INDÚSTRIA

Realitzem intervencions amb alt perfil de risc com centrals químiques o nuclears.

El Manteniment industrial és el control constant de les instal·lacions i components, així com del conjunt de treballs de reparació i revisió necessària per garantir el seu funcionament.

 

Atès que cada indústria requereix tasques de manteniment úniques, tenim un equip tècnic capaç de dissenyar una solució que s'adapti de la millor manera a la dificultat d'accés, els costos i temps d'execució. Sempre amb la seguretat com a premissa.

Neteges tècniques

Inspeccions d'estructures i col·lectors

Reparacions i tractament de formigó

Mesura de gruixos

Desballestaments

Assaigs no destructius NDT

Treballs en espais confinats

Equip de rescat

Pintura

Disseny i construcció d'estructures metàl·liques

Soldadura

Contacta amb nosaltres

telèfon 934 144 466  ·  Email: info@eixvertical.com

Indústria

Seguretat

Edificació

Publicitat

Neteges