Edificació

REHABILITACIÓ URBANA

Restauració conservativa o una reparació puntual del seu edifici. Treballs urgents de muntatge de xarxes o retirada d'elements susceptibles de caiguda. Intervenim sobre qualsevol tipus de material, tradicional o modern.

Ens dediquem a la remodelació, restauració i conservació d'interiors i exteriors d'edificis. Comptem amb un equip de professionals de diferents sectors de la construcció, amb àmplia experiència. Podem dur a terme des de reparacions puntuals fins rehabilitacions completes.

 

Oferim un servei d'urgències per a edificis que tinguin algun element susceptibles de caiguda a via pública o patis interiors.

Rehabilitación de edificios y patios

Reparaciones de edificios puntuales e integrales

Restauración conservativa de edificios

Limpieza conservativa de patrimonio histórico

Inspección de edificios

Pintura

Saneamientos de urgencia

Mantenimiento de cubiertas

Impermeabilizaciones

Sellados grietas y juntas de dilatación

Redes de protección

Visera de protección anti caída de cascotes

Instalación de canales de recogida de aguas pluviales

Substitución y reparación de bajantes

Fijación de aplacados

Restauración de ornamentos estructurales

Refuerzos estructurales

Instalación de sistemas anti-aves

Contacta amb nosaltres

telèfon 934 144 466  ·  Email: info@eixvertical.com

INDÚSTRIA

SEGURETAT

EDIFICACIÓ

PUBLICITAT

NETEGES

INDÚSTRIA

SEGURETAT

EDIFICACIÓ

PUBLICITAT

NETEGES