Edificació

REHABILITACIÓ URBANA

Restauració conservativa o una reparació puntual del seu edifici. Treballs urgents de muntatge de xarxes o retirada d'elements susceptibles de caiguda. Intervenim sobre qualsevol tipus de material, tradicional o modern.

Ens dediquem a la restauració i la conservació d'interiors i exteriors d'edificis. Comptem amb un equip de professionals de diferents sectors de la construcció, amb una àmplia experiència. Podem fer des de reparacions puntuals fins a rehabilitacions completes. Oferim un Servei d'urgències per a edificis que tinguen algun element susceptibles de caiguda a via pública o patis.

Rehabilitació d'edificis i patis

Reparacions d'edificis puntuals i integrals

Restauració conservativa d'edificis

Neteja conservativa de patrimoni històric

Inspecció d'edificis

Pintura

Sanejaments d'urgència

Manteniment de cobertes

Impermeabilitzacions

Segellats esquerdes i juntes de dilatació

Xarxes de protecció

Visera de protecció anti caiguda de runa

Instal·lació de canals de recollida d'aigües pluvials

Substitució i reparació de baixants

Fixació d'aplacats

Restauració d'ornaments estructurals

reforços estructurals

Instal·lació de sistemes anti-aus

Contacta amb nosaltres

telèfon 934 144 466  ·  Email: info@eixvertical.com

Indústria

Seguretat

Edificació

Publicitat

Neteges