Serveis

serveis verticals

Solucions en alçada

Cada vegada es recorre més als treballs verticals per la seva rapidesa en arribar a accessos complicats sense enutjosos mitjans auxiliars com bastides i elevadors. El manteniment d'edificis en alçada no és un impediment per al treballador vertical que es pot moure per les estructures més complexes portant amb si les eines necessàries.

En ocasions no resulta possible accedir a una zona particular d'una estructura a través de mètodes tradicionals. És en aquests casos que l'accés per cordes demostra ser la solució idònia. Cada vegada són més els casos en què resulta més pràctic aquest mitjà per realitzar rehabilitació d'edificis, sanejaments, reparació de façanes, neteges tècniques i tasques de manteniment industrial en alçada.

En EIX VERTICAL proporcionem una àmplia gamma de serveis, des subministrament d'EPI i equips humans per a la realització de treballs de difícil accés, així com equips de rescat altament qualificats o instal·lació i revisió de sistemes de seguretat. Hem dividit els nostres serveis en funció a el tipus de treball i els seus requeriments, els 5 grups a continuació són els que millor el representen:

Indústria

Seguretat

Edificació

Publicitat

Neteges

Treballs de difícil accés

 

Comptem amb un equip de tècnics altament experimentats capaços de realitzar pràcticament qualsevol tipus de treball que tingui un accés complicat i / o arriscat.

 

Instal·lacions de sistemes de seguretat i revisions

 

Realitzem instal·lacions i inspeccions de sistemes de seguretat en alçada. Instal·lem proteccions col·lectives i individuals, línies de vida provisionals o definitives. Revisem sistemes de seguretat i EPI. Realitzem auditories i informes sobre llocs de treball que comptin amb sistemes de seguretat en altura, accés amb cordes o zones de rescat. Complim tots els requisits legals i normatives.

 

Prova de punt d'ancoratge

 

Treballem amb una selecció de tècnics competents i ben equipats. Realitzem proves de tensat d'ancoratges, per garantir siguin segurs i compatibles amb els treballs a realitzar. A més, totes les proves, es finalitzen amb un informe complet.

Com comencem?

Procés de treball

Rebem la sol·licitud de pressupost

Analitzem els requeriments i pressupostem d'acord a les necessitats

El nostre equip tècnic defineix la millor estratègia de treball

Definim data de començament, logística i materials

Comencem a treballar

Contacta amb nosaltres

telèfon 934 144 466  ·  Email: info@eixvertical.com

industria