Normatives

Sobre seguretat i prevenció

En els treballs en altura, tant els requisits essencials que han de complir l'equip utilitzat, (sobre la base de la normativa que regula la seguretat del producte per a poder comercialitzar-se), com les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball, requereixen complir amb unes normes i mesures de protecció laboral essencials, i és de vital importància el seu compliment per a poder garantir unes condicions de treball segures per als operaris.

 

Al llarg dels anys aquestes normes han anat prenent forma a través de diferents òrgans i grups empresarials que han establert les bases per a la seguretat en els treballs en altura. A EIX garantim que tots els nostres equips compleixen amb els següents punts:

 

  • Tècnics titulats amb tècniques d'accés i posicionament mitjançant cordes per l'organització internacional I.R.A.T.A.
  • Realització de protocols de treball, avaluació de riscos laborals i plans de rescat i emergència per a cada operació.